Za paciente


Spoštovani pacienti,

skupaj si prizadevamo za zanesljivost in točnost rezultatov laboratorijskih analiz. Pri tem je kritičnega pomena ustrezna priprava pacienta. 

Naprošamo vas, da pred obiskom laboratorija preberete navodila in napotke, ter nam tako pomagate pri ohranjanju kakovosti storitev. Napotki se razlikujejo v odvisnosti od namena preiskav, zato si podrobneje preberite ustrezna navodila.

Odvzem krvi se priporoča izvajati do 10. ure zjutraj. Koncentracija analitov se ciklično spreminja tekom dneva. Vrednosti so tako najbolj stabilne do 10. ure in tudi referenčne vrednosti so določene pod temi pogoji.

Laboratorijskega delavca, ki vam bo odvzel kri obvestite o morebitni dieti in uživanju zdravil (antikoagulantna terapija).