33022f2f-8370-4990-8373-53b96f06f468png adb03414-1a08-4d0e-b73a-c0db7dd09240png  

Zagotavljanje kakovosti


Za doseganje kakovosti smo vzpostavili celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa: predanalitičnem, analitičnem in postanalitičnem.

Sistem zagotavljanja kakovosti:
  weblogo2png Notranja kontrola kakovosti z vsakodnevnim izvajanjem
  weblogo2png Zunanja kontrola kakovosti na nacionalni in mednarodni ravni:  
  • SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti)
  • RIQAS (Randox International Quality Assurance Services)

 
sneqasbackgroundpng

riqasbackgroundpng