Zagotavljanje kakovosti


Za doseganje kakovosti smo vzpostavili celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa: predanalitičnem, analitičnem in postanalitičnem.

Sistem zagotavljanja kakovosti:
  weblogo2png Notranja kontrola kakovosti z vsakodnevnim izvajanjem
  weblogo2png Zunanja kontrola kakovosti na nacionalni in mednarodni ravni:  
  • SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti)
  • RIQAS (Randox International Quality Assurance Services)

 
sneqasbackgroundpng

riqasbackgroundpng