Pomembnost laboratorijske diagnostike


Laboratorijska diagnostika je veja medicine, ki se ukvarja z laboratorijsko preiskavo bioloških vzorcev z namenom ugotavljanja zdravstvenega stanja preiskovanca. Pomembna je za preventivo, postavitev diagnoze, določanje zdravljenja in spremljanja učinkovitosti terapije. Pogosto je pomen laboratorijske diagnostike premalo cenjen in upoštevan. 

Najpogostejše preiskave, ki jih naročajo zdravniki splošne medicine so hemogram z diferencialno krvno sliko ter biokemijske preiskave in sicer glukoza (sladkor v krvi), holesteroli (celokupni, LDL, HDL in trigliceridi), testi delovanja jeter in ledvic, C - reaktivni protein in elektroliti. Na vsakem laboratorijskem izvidu so navedeni rezultati o vašem vzorcu, poleg pa so napisane referenčne vrednosti za določeno preiskavo. Referenčne vrednosti se razlikujejo glede na spol in starost preiskovanca, glede na čas odvzema in pri ženskah glede na dan menstruacijskega ciklusa.

Za pravilen laboratorijski rezultate je potrebno upoštevati več dejavnikov. Priporočljivo je, da se na odvzem krvi odpravite vedno ob istem času in pod enakimi pogoji. Kako postopamo pred določenimi preiskavami, si lahko preberete na naši spletni strani pod zavihkom za paciente.

Dobro je tudi vedeti, kakšne so normalne vrednosti določenih analitov za vaš organizem. Zato se priporoča, da si vsaj 1x letno preverite osnovno krvno sliko ali po potrebi tudi dodatne preiskave krvi. To je pomembno predvsem pri dedni nagnjenosti za določene bolezni. Kadar niste prepričani o vrsti preiskave, ki bi jo potrebovali, se lahko kadarkoli posvetujete tudi z našimi zaposlenimi. V ta namen imamo pripravljene tudi BIOLAB Pakete, ki predstavljajo vnaprej pripravljen izbor preiskav in so prilagojeni glede na vaše zdravstveno stanje ali težave, ki jih imate.