Novi kvantitativni test - ANTI-SARS-CoV-2 S

SARS-CoV-2 – splošne značilnosti

Koronavirusi so velika družina virusov (Coronaviridae), ki povzročajo bolezni kot so hudi akutni respiratorni sindrom (SARS), bližnjevzhodni respiratorni sindrom (MERS) in koronavirusna bolezen 2019 (COVID-19). SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) je enoverižni RNA virus iz družine koronavirusov in povzroča koronavirusno bolezen, ki se je prvič pojavila leta 2019 na Kitajskem, v Vuhanu. Prenaša s človeka na človeka z respiratornimi kapljicami ali indirektno preko kontaminiranih predmetov. Inkubacijska doba traja 2-14 dni, v večini primerov pa se prvi simptomi razvijejo 4-5 dni po okužbi. Simptomi koronavirusne bolezni varirajo od blagih do zelo resnih. Najbolj pogosti so vročina, kašelj, dihalne težave, bolečine v mišicah, glavobol, izguba vonja in okusa ter slabost, glavni zaplet pa je akutni respiratorni distresni sindrom. Okužena oseba razvije protitelesa proti SARS-CoV-2 10-21 dni po okužbi oz. 6-15 dni po pojavu prvih simptomov.

Struktura SARS-CoV-2 in imunski odzivSLIKAjpg


SARS-CoV-2 je okrogle oblike in je sestavljen iz štirih strukturnih proteinov (Slika 1). V notranjosti virusa se nahaja RNA-virusni genom in protein N (nucleocapsid-nukleokapsid), ki pomaga pri zlaganju RNA dolge verige. Virus je obdan z ovojnico, ki je sestavljena iz S (spike-konica) proteina, E (envelope-ovojnica) proteina in M (membrane-membrana) proteina. S protein je sestavljen iz dveh podenot, S1 in S2. S1 podenota vsebuje receptor vezavno regijo (RBD- receptor binding domain) preko katere virus vstopi v celico gostitelja, in sicer tako da se veže na receptorje v membrani gostiteljske celice.

Po vstopu virusa v tarčne celice, se imunski sistem odzove tako, da tvori protitelesa proti površinskim glikoproteinom (S protein) in nukleokapsidnem proteinu (N protein). Glavna tarča nevtralizacijskih protiteles je receptor vezavna regija na S proteinu.

Specifična nevtralizacijska protitelesa (anti-spike in anti-RBD) nastanejo po okužbi ali cepljenju in so pokazatelj uspešnega imunskega odziva. Njihova naloga je, da vežejo antigen in poskrbijo za ustrezen nadaljnji imunski odziv. Zaenkrat še ni znano kako dolgo ostanejo protitelesa v krvi. Trenutni podatki kažejo le to, da naj bi bila prisotna še vsaj nekaj tednov oz. mesecev.


Avtor: Melisa Fazlić Šijerkić, mag.lab.biomedicine 

VIRI:

1. Gregory A Poland, Inna G Ovsyannikova, Richard B Kennedy: SARS-CoV-2 immunity: review and applications to phase 3 vaccine candidates. Lancet 2020; 396: 1595–606.
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, povzeto marca 2021
3. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/immune-responses, povzeto marca 2021
4. Shah VK, Firmal P, Alam A, Ganguly D, Chattopadhyay S. Overview of Immune Response During SARS-CoV-2 Infection: Lessons From the Past. Front. Immunol. 11:1949.
5. Vir slike: Shah VK, Firmal P, Alam A, Ganguly D, Chattopadhyay S. Overview of Immune Response During SARS-CoV-2 Infection: Lessons From the Past. Front. Immunol. 11:1949.
6. Roche package insert: Anti-SARS-CoV-2 in Anti-SARS-CoV2 S.

 


V našem laboratoriju izvajamo kvantitativni test Anti-SARS-CoV2 S - določa se količina oz. titer protiteles, ki so specifična za receptor vezavno regijo na S1 podenoti proteina S. Test je namenjen osebam, ki želijo preveriti imunski odziv po okužbi ali po cepljenju. Pozitiven rezultat pomeni, da je oseba bila okužena ali cepljena proti SARS-CoV2.            

Cena testa: 24 € + 2.49€ (odvzem).            

     Naročanje ni potrebno. Izvid izdamo že isti dan.   
                                                                                             
    Lepo vabljeni v BIOLAB!