Hemoglobin A1c


Hemoglobin A1c (HbA1c) je “zlati standard” urejene glikemije in je izražen v odstotkih. HbA1c nastaja s procesom glikacije, ki obsega reagiranje glukoze nabrane v krvi ter hemoglobina v eritrocitih in se uporablja kot sredstvo za spremljanje diagnoze in pravilnosti terapije pri ljudeh s sladkorno boleznijo.

Študije so potrdile izjemno povezavo med povprečno ravnjo glikemije, HbA1c in škodljivimi zapleti bolezni.

Postopek nastajanja glikohemoglobina, GHb in HbA1c je glikacija oz. kovalentna neencimska vezava glukoze na proste aminoskupine globinskih verig hemoglobina. 

glycosylated-Hgbjpg

Glikohemoglobin je sestavljen iz štirih vrst hemoglobina: HbA1a1, HbA1a2, HbA1b in HbA1c. Od skupne koncentracije GHb, katera je izražena v odstotkih, so pri osebah z normalno, urejeno glikemijo vrednosti HbA1c od 4% do 6%. 

Količina hemoglobina A1c v krvi je povezana z akumulacijo glukoze in njeno interakcijo z eritrociti skozi njihovo življensko dobo, ki je med 90 in 120 dni.

Trenutne in kratke spremembe ravni glukoze v krvi bistveno ne vplivajo na skupno vrednost hemoglobina A1c in predpostavlja se, da je glavni razlog temu počasno povezovanje HbA1c in glukoze. Vendar pa povečana koncentracija glukoze v krvi vodi do pogoste glikozilacije, ne samo hemoglobina, temveč tudi drugih proteinov, s čimer ogroža pravilno delovanje celic ter prihaja do celične neuravnoteženosti.

Diagnoza sladkorne bolezni se ugotavlja s standardnimi preiskavami, kot so test določanja glukoze v plazmi in oralni test obremenjenosti z glukozo (OGTT). Številne koristi določanja HbA1c vrednosti, so spodbudile Svetovno zdravstveno organizacijo (ang. World Health Organization, WHO) da priporoča vmeščanje HbA1c testa v diagnostično pomembne preiskave.

 

Interpretacija izvidov pri spremljanju sladkorne bolezni 

Interpretacija        HbA1c  (%)       HbA1c(mmol/mol)    Povprečna glikemija (mmol/L)

 

Dobra ureditev           ≤ 7,0                        ≤ 53                                   8,6

Okrepljen nadzor       7,1 – 8,0                54 – 64                              8,7 – 10,1

Slaba ureditev           > 8,0                        > 65                                > 10,2

downloadjpeg

Diagnostična vloga HbA1c in ocena tveganja za sladkorno bolezen z interpretacijo rezultatov preiskav 

Interpretacija                              HbA1c  / %                                  HbA1c / mmol/mol

 

Referenčni intervali                       4,0 – 6,0                                     20 – 42

Majhno tveganje                              < 5,8                                           < 40

Povečano tveganje                       5,8 – 6,4                                      40 – 46

Sladkorna bolezen                          > 6,4                                           > 46 

Diagnoza sladkorne bolezni je določena pri 6,5%, čeprav tudi nižje vrednosti ne izključujejo prisotnosti bolezni. Zato se raven HbA1c ne uporablja kot relevantni pokazatelj sladkorne bolezni pri zdravih osebah. Vendar strokovnjaki menijo, da obstaja možnost uporabe ravni HbA1c kot diagnostičnega orodja pri odkrivanju sladkorne bolezni tipa 2 pri starejši populaciji.

Omejitve določanja HbA1c

Zaradi različnih bioloških, patofizioloških in farmakoloških dejavnikov, so možne navidezno nižje ali višje vrednosti HbA1c v odnosu s povprečnim nivojem glukoze v krvi. 

Navidezno višja raven HbA1c je možna pri visokem deležu starejših eritrocitov z daljšo življensko dobo, kot so policitemija in postsplenektomija. 

Navidezno nižja raven HbA1c se pogosto pojavlja kot posledica hitrega razpadanja eritrocitov: hemolitična anemija, akutne krvavitve, skrajšana življenska doba eritrocitov, transfuzija in malarija. 

V teh primerih je primerno določiti fruktozamin kot zamenjavo za HbA1c, kateri kaže na povprečno raven glukoze v zadnjih 2-3 tednih in ni odvisen od prej naštetih kliničnih stanj.

Osebi, ki ima dobro nadzorovano sladkorno bolezen, kakovostno in ustrezno terapijo se priporoča dvakrat na leto izmeriti koncentracijo HbA1c v krvi. V primeru spremembe terapije alislabe regulacije sladkorne bolezni, se priporoča bolj pogosto merjenje HbA1c.

 

Viri:

- Vučić Lovrenčić, Marijana, Lea Smirčić Duvnjak, i Dario Rahelić. "HEMOGLOBIN A1c I KVALITETA SKRBI ZA OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI." Liječnički vjesnik

- Vučić Lovrenčić, Marijana, i Elizabeta Topić. "Hemoglobin A1c: Standardizacija “zlatnog standarda”, Biochemia Medica 16.1 (2006): 25-36. 

- Hoelzel, Wieland, et al. "IFCC reference system for measurement of hemoglobin A1c in human blood and the national standardization schemes in the United States, Japan, and Sweden: a method-comparison study." Clinical chemistry 50.1 (2004): 166-174.